Trường MN Bảo Sơn số 1 tiếp tục thực hiện phong trào vườn rau sạch của bé